اخبار صنعتی

درختکاری کمپینگ در فضای باز پادشاه، کراو هیبرید چتر خزانه داری حمام!

2018-12-22

ترکیب دو مزیت، بسته به شرایط موجود در محل، اگر مناسب برای کلوچه باشد، می توان آن را لغو کرد. اگر می خواهید یک چادر را نصب کنید، می توانید آن را با Croa Hybrid انجام دهید. همچنین امکان اتصال دو چادر و تبدیل آنها به یک حساب دوگانه وجود دارد.

این که آیا پیاده روی یا پیاده روی، و یا کمپینگ عمومی است، همیشه دنده های فضای باز زیادی وجود دارد. در این زمان، آیا ممکن است یک تابع چندگانه برای یک آیتم واحد داشته باشیم؟ نه تنها صرفه جویی در فضا، بلکه همچنین گزینه های بیشتری برای هر سفر، مهم ترین عملکرد را فراهم می کند!